ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।   ਵੀਰਪੰਜਾਬ ਡਾਟ ਕਾਮ  वीरपंजाब डाट काम   ویرپنجاب ڈاٹ کام   veerpunjab dot com
Spread the love

ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਪ ਦੰਡਰਕਤ-ਜਾਂਚ ਚਾਰਟ

ਰਕਤ-ਜਾਂਚ ਚਾਰਟ

ਐਸੀਡਿਟੀ 7.35-6.45
ਬਿਲਰੁਬਿਨ (ਪੀਲੀਆ) 0.4 ਤੋਂ 1.0 mg/dL
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 8.5 ਤੋਂ 10.5 mg/dL (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋਡ਼ੀ ਵੱਧ)
ਕਰਿਟਨੀ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਮਰਦ  38-174 ਯੂਨਿਟ/ਲਿਟਰ
ਕਰਿਟਨੀ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਔਰਤ  96-140 ਯੂਨਿਟ/ਲਿਟਰ
ਕਰਿਟਨੀ 0.6-1.2 mg/dL
ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਨਿਰਨੇ ਕਾਲਜੇ)  70-110 mg/dL
ਹਿਮਾਟੋਕਰਿਟ ਮਰਦ  45-62 %
ਹਿਮਾਟੋਕਰਿਟ ਔਰਤ  37-48 %
ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮਰਦ  13-18 gm/dL
ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ ਔਰਤ  12-16 gm/dL
ਆਇਰਨ (ਲੋਹਾ) 60-160 ug/dL ( ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਥੋਡ਼ੀ ਵੱਧ)

ਲੈਕਟੇਟ (ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ)

ਵੀਨਸ-ਨਾਡ਼ੀ 4.5-19.8 2 mg/dL
ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਨਾਡ਼ੀ 4.5  14.4 2 mg/dL
ਲੈਡ 40 ug/dL ਜਾਂ ਘੱਟ (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ)

ਲਿਪਿਡ ਪਰੋਫਾਈਲ

ਕੋਲੈਸਟਰਾਲ 225 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ
(40-49 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ)

ਟਰਾਈ-ਗਲੀਸਰਾਈਡ

 (10-29 ਸਾਲ) 53-104 mg/dL
 (30-39 ਸਾਲ) 55-115 mg/dL
 (40-49 ਸਾਲ) 66-139 mg/dL
 (50-59 ਸਾਲ) 75-163 mg/dL
 (60-69 ਸਾਲ) 78-158 mg/dL
 (70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) 83-141 mg/dL
ਪ੍ਰੋਟੀਨ  6.0  8.4 gm/dL
ਅਲਬੁਮਿਨ 3.5  5.0 gm/dL
ਗਲੋਬੁਲਿਨ 2.3  3.5 gm/dL
ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ 4.2  6.9 million/uL/cu mm
ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ (ਲੀਕੋਸਾਈਟ ਸਮੇਤ) 4300-10.8×103/mm3
ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ 4300-10800 cells/uL/cu mm
ਸੋਡੀਅਮ 135-145 mEq/L
ਟੀ.ਸੀ.ਐਚ. (ਥਾਈਰਾਈਡ) 0.5-6.0 u units/mL
ਰਕਤ-ਚਾਪ 80-130 mmHg