ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।   ਵੀਰਪੰਜਾਬ ਡਾਟ ਕਾਮ  वीरपंजाब डाट काम   ویرپنجاب ڈاٹ کام   veerpunjab dot com
Spread the love

ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੱਜਣਾ

ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ
ਜੁਲਫ ਕੁੰਡਲ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ
ਬਸ਼ੀਰ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਚਲਾਇਆ
ਵੇਖ ਅਸਾਂ ਵਲ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ
ਕਰ ਕੇ ਖੂਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ
ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ
ਦੋ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ
ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ
ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਛੁਪਾਇਆ
ਚੋਰੀਆਂ ਏਹ ਕਿਨ੍ਹ ਦੱਸੀਆਂ ਵੇ
ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ
ਬਿਰਹੋਂ ਕਟਾਰੀ ਤੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰੀ
ਤਦ ਮੈਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਿਲ ਭਾਰੀ
ਮੁੜ ਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਰ ਹਮਾਰੀ
ਬਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ
ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ
ਨਿਉਂਹ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਲੀਤਾ
ਫੇਰ ਨਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਤਾ
ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਆ ਪੀਤਾ
ਅਕਲੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ
ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਜੱਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ
ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ
ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਹਰ ਦਿਲ ਟੋਲਾਂ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ
ਅੱਜ ਕੌਲੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ
ਘੂੰਗਟ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਜੱਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ।

Loading spinner